Μια διαχρονική ιστορία αγάπης

Εκεί στο Dreamtime

στον Αυστραλιανό εσωτερικό

οι πίνακες σπηλιώνμιας διαχρονικής ιστορίας αγάπης

ανομολόγητος

Στο Canterbury του Chaucer

συν-προσκυνητές, σε προσκύνημα

στον εαυτό μου

το κοίτα ματιά

που δεν έγινε ποτέ λόγια

μόνο τα αντίστοιχα βήματα

σημείωσε αυτό το ταξίδι

Σε έναν πόλεμο που βυθίστηκε

όλος ο κόσμος

σε γκέτο ή αεροπορική βάση

η αγάπη έγινε φόβος

της απώλειας

του θανάτου

χωρίς υπόσχεση

οποιουδήποτε μέλλοντος

σε μια άλλη ζωή

ένα σέπια πλαίσιο

ενός χαμόγελου

σε δύο καρδιές

το ίδιο βλέμμα

τα ίδια μάτια

Τώρα, τα θραύσματα

μιας κοινής ψυχής

ζουν δύο παράλληλες ζωές

χώρια

παρακαλώ, μείνε τώρα

γιατί σε όλα αυτά

άλλες ζωές,

δεν θα μπορούσες !!