Το Ζήτημα Της Εμμονής

I Am Obsessionless in the Age of Obsession

I Am Obsessionless in the Age of Obsession

Και μερικές φορές μου λείπει το υψηλό του πάθους.