Στα Χίντι

Ο σύζυγός μου ήταν διπλάσια από την ηλικία μου και με βίαζε κάθε βράδυ.

Ο σύζυγός μου ήταν διπλάσια από την ηλικία μου και με βίαζε κάθε βράδυ.

(Όπως ειπώθηκε στον Kirti Jayakumar) ήμουν 18 ετών και ήμουν 34 ετών & hellip;