Ραντεβού Στην Ψηφιακή Εποχή

Οι πιο συνηθισμένοι μύθοι ελέγχου των γεννήσεων, καταργημένοι

Οι πιο συνηθισμένοι μύθοι ελέγχου των γεννήσεων, καταργημένοι

Καταρρίπτουμε κοινές παρανοήσεις και ψεύτικες φήμες για τον έλεγχο των γεννήσεων.

«Η αναπαραγωγική ελευθερία είναι το 50% της εξίσωσης ότι οι γυναίκες είναι τόσο ελεύθερες όσο οι άνδρες»

«Η αναπαραγωγική ελευθερία είναι το 50% της εξίσωσης ότι οι γυναίκες είναι τόσο ελεύθερες όσο οι άνδρες»

Τέσσερις γυναίκες για το πώς ο σωστός έλεγχος των γεννήσεων άλλαξε εντελώς τη ζωή τους.